arnenæss.no er opprettet til minne om den gamle Arne Næss for at hans vesen og holdninger fortsatt skal inspirere. Siden er administrert av Petter Mejlænder, som skrev flere bøker og artikler om og sammen med Arne Næss de siste årene han levde (se tekstogbilder.no). Alle foto på arnenæss.no er tatt av Petter Mejlænder.

arnenæss.no er hovedsakelig ment som en utvidet nettversjon av fotoutstillingen Arne Næss – den smilende filosofen som har gledet mennesker over hele landet.

Institusjonen Fritt Ord har gitt støtte til både den fysiske utstillingsversjonen og nettversjonen av Den smilende filosofen.